Düzenleme Kurulu

Başkan - Prof. Dr. Mustafa Hilmi BULUT (Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı)
Eş Başkan - Dr. Öğr. Üyesi Türker EROL
Eş Başkan - Dr. Öğr. Üyesi Duygu ULUSOY YILMAZ