Yürütme Kurulu

Öğr. Gör. Dr. Derya A. CANCAN - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – Sivas
Öğr. Gör. Dr. Dilek MOĞULBAY - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – Sivas
Öğr. Gör. Emre SEVEN - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sivas
Öğr. Gör. Kürşat TAYDAŞ - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – Sivas
Öğr. Gör. Murat Cenap UÇAR -Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu
Öğr. Gör. Ozan ÖZALTUNOĞLU- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – Sivas
Öğr. Gör. Özgür DİKBAŞ - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – Sivas
Öğr. Gör. Serap DURAN - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – Sivas
Öğr. Gör. Songül MOLLAOĞLU - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – Sivas
Arş. Gör. Dr. Derya KIRAÇ SABZEHZAR -Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sivas
Arş. Gör. Dr. Erdal KURTÇU- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sivas
Arş. Gör. Dr. Gamze KURTÇU- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sivas
Arş. Gör. Dr. Sevda KARASEYFİOĞLU - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sivas
Arş. Gör. Mete KARAÇOBAN - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sivas
Arş. Gör. Mustafa ELMAS- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sivas
Elvina SEVEN
Saman SABZEHZAR
Burhan İLTER (Fakülte Sekreteri)