Sergi Jürisi

Prof. Anthony AZIZ – Parsons The New School of Design – ABD
Prof. Dr. Hakan PEHLİVAN - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi – Ankara
Prof. Jai CHUHAN – Liverpool John Moores Üniversitesi – Birleşik Krallık
Prof. Melihat TÜZÜN – Trakya Üniversitesi – Edirne
Prof. Dr. Merih TEKİN BENDER - Ege Üniversitesi – İzmir
Prof. Nur GÖKBULUT - Gazi Üniversitesi - Ankara
Prof. Şeniz AKSOY – Gazi Üniversitesi – Ankara
Prof. Valeri CHAKALOV – Şumen “Piskopos Konstantin Perislavski” Üniversitesi - Bulgaristan
Prof. Dr. Yıldız DOYRAN – Düzce Üniversitesi – Düzce
Prof. Zeliha AKÇAOĞLU - Anadolu Üniversitesi – Eskişehir
Doç. Dr. Emin ALAKBAROV - Azerbaycan Devlet Sanat Akademisi - Azerbaycan
Doç. Dr. Güzin ALTAN AYRANCIOĞLU - Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi – Ankara
Doç. Dr. Meliha TEPARİC - Uluslararası Saraybosna Üniversitesi - Bosna-Hersek
Dr. Öğr. Üyesi Şükran BULUT – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – Sivas
Dr. Öğr. Üyesi Tom SNOW – Sotheby’s Institute of Art – Birleşik Krallık