Onur Kurulu

Prof. Dr. Alim YILDIZ (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Ali AKSU (Eğitim Fakültesi Dekan V.)