YAZIM KURALLARI

Bildiri tam metni Microsoft Word formatında hazırlanmalıdır.

Bildiri metni, 30 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.

Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 3 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir.

Bildiri Times New Roman yazı karakteri kullanılarak sola ve sağa dayalı (iki yana yaslı) ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

Bildirinin en az 300 en fazla 400 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır. Özetler, iki yana yaslı, Times New Roman, 10 punto, italik ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

Bildiri Başlığı: 14 Punto, Tüm harfleri büyük, koyu ve ortada

Yazar/Yazarların Adları: 10 punto sağa dayalı.

Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 10 punto ve yazar adına yıldızlı dipnotla verilmiş.

Ana Başlıklar: 12 Punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.

Alt Başlıklar: 12 Punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.

Metin: 12 punto sol ve sağ kenarlara dayalı 1 satır aralığıyla.

Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto, koyu.

Bildiri metninin paragrafları arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.

Metin ya da notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı / soyadları, yayın yılı ve sayfa no olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.

Örnek: (Karaduman, 2014;32) Kaynaklar bildirinin en son bölümünde yer almalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Örnek: Karaduman, İ.  (2014). Asitan Yayınları, Ankara.