BİLDİRİ KATILIM

KATILIM ÜCRETİ

        Sempozyum Öğretim Elemanları için katılım ücreti 200 TL’dir (tek bildiri) Master ve Doktora Öğrencileri için 50 TL’dir. Katılımcılar en fazla 3 bildiri sunabilirler. 2. ve 3. bildiriler için Öğretim Elemanları ayrı ayrı 100 TL ek ücret ödeyeceklerdir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Sempozyum ONLİNE yapılacaktır.